texte

Tour CNC Vertical Occasion

Un tour CNC vertical BERTHIEZ TFM 250

Tour CNC Horizontal Occasion

Tour CNC 5 Axes DMG MORI MT 250 S 1500 - Axe C - Axe B - Contre broche